САНАРИС
описание услуг, телефоны и адреса организаций


ПеснеЗнайка

Мнение специалистов о музыко-терапевтической педагогике (МТП) "ПеснеЗнайка".

Кузнєцов В.Н., головний дитячий психіатр МОЗ України, представник України в Європейському регіональному бюро ВООЗ за програмою "Охорона психічного здоров'я", професор.

"МТП сприяє комплексній гармонізації розвитку особистості дитини, що надзвичайно важливо для збереження її психосоматичного здоров'я. В Україні близько 7% дітей та підлітків мають потребу в консультативній чи активній допомозі психіатра. Я бажаю успіху в подальшому запровадженню цього методу в житття!"

* * * * *

Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України.

"Загальновідомими є наявність перевантаження учнів у процесі оволодіння знаннями, незадовільний стан їхнього фізичного та психічного здоров'я, низький рівень мотивації. МТП є ключем до вирішення цих проблем."

* * * * *

Лук'янова О.М., директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, академік НАН та АМН України, академік Російської АМН та Американської академії педіатрів, Президент асоціації педіатрів України, доктор медичних наук, професор, тричі лауреат Державних премій СРСР, України, Заслужений діяч науки та техніки України;

Антипкін Ю.Г., заступник директора Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, керівник відділення захворювань органів дихання та екологічних проблем здоров'я дітей, член-кореспондент АМН України, член Американської академії педіатрів, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України.

"...МТП, яка заснована на лікувально-оздоровчих властивостях музики, пісні, сприяє не тільки зменшенню навантаження на органи зору, статичного напруження опорно-рухового апарату, а і психоемоційній корекції дітей та дорослих.

Упровадження МТП у практику освіти має не тільки велике медико-педагогічне, а й соціальне значення для підростаючого покоління, майбутнього нації."

* * * * *

Чемберджі М.І., ректор Київської дитячої Академії мистецтв, дійсний член Академії мистецтв України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор, Народний артист України.

"Застосування музикотерапії в освітньому процесі відкриває для педагогів нові можливості. Усі ці новітні наукові досягнення беруться до уваги при організації навчального процесу в Київській дитячій Академії мистецтв. Мені дуже імпонує в МТП її установка на максимальну розкутість, невимушеність процесу навчання, його психологічну комфортність, збереження здоров'я учня, усунення діючих негативних стресорів, побудову оптимістичного інтелектуального поля сприяння активній реалізації творчого потенціалу дитини. Ця технологія має майбутнє."

* * * * *

Табачніков С.І., директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук.

"Багаторічні дослідження нашого інституту дали змогу встановити закономірності порушення функціональної міжпівкульної взаємодії при різних психічних захворюваннях. Застосування МТП, яке сприяє цілісній, гармонійній і збалансованій взаємодії обох півкуль, і є необхідною умовою оптимального і повноцінного функціонування головного мозку."

* * * * *

Демчишин М.С., зав. сектору суспільствознавчих дисциплін і культурознавства науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і наукі України.

"МТП дає можливість стимулювати самостійну навчальну творчу діяльність дитини, розвивати її асоціативне та образне мислення і, що найголовніше, така система може розв'язати світову педагогічну проблему – зацікавленість дітей у навчанні, тобто – бажання вчитися!"

* * * * *

Вієвський А.М., головний нарколог МОЗ України та м. Києва, голова Всеукраїнської наркологічної асоціації, головний лікар Київської наркологічної лікарні "Соціотерапія", кандидат медичних наук.

"Творчий режим навчання, гармонізація особистості і міжособистісних стосунків є складовими найефективніших сучасних профілактичних протинаркотичних підходів. Тому ідея якнайширшого запровадження МТП з погляду фахівця-психіатра та нарколога - виглядає надзвичайно бажаним кроком у майбутнє. Використовуючи сучасний і різнобічний навчальний інструмент, яким є МТП, ми зможемо надалі істотно знизити ризики стати клієнтом наркологічних та й деяких інших клінік".

* * * * *

Ржевська М.Ю., проректор з наукової роботи Київської дитячої Академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент.

"Художнє начало одухотворює процес пізнання, збагачує і підносить його. Адже мистецтво - це особливий спосіб осягнення дійсності. Залучення його до навчального процесу посилює багатовимірність сприйняття дитини, допомагає позбутися стереотипів мислення, гармонізує її внутрішній світ.

Усі ці надзвичайно важливі чинники лягли в основу нового способу навчання "ПіснеЗнайка". Потенціал цього методу обов'язково спрацює, і допоможе сформувати гармонійно розвинене покоління - здорове, освічене, а тому - щасливе."

* * * * *

Шевченко О.К., доктор філосовських наук.

"Можливо, в близькому майбутньому "піснезнайство" стане педагогічно-реформаторським рухом, який приведе до революції в педагогіці. Китайське прислів'я каже: "Шлях у тисячу лі починається з маленького кроку" і можна впевнено стверджувати, що цей перший крок вже зроблено."

* * * * *

Юрченко М.С., кандидат мистецтвознавства, професор.

"МТП - перша ластівка у важливому та об'єктивно необхідному процесі перебудови навчання, його оптимізації й осучаснення. Хочеться побажати їй щасливої дороги і Божого благословення подвижникам цього руху у їхній важкій, але такій потрібній праці."Наркология:
проф. Ю.Пакин


© Sanaris 2005-2010. Все права защищены
Создание сайта: LND