САНАРИС
описание услуг, телефоны и адреса организаций


ПеснеЗнайка

Публикации - Материалы научно-практической конференции «Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових, Київ, 27 жовтня 2005, с. 130-132).

Здоровим дітям – здорове майбутнє.

Н. М. Яновська.

У червні 2005 року в агенції “Інтерфакс-Україна” відбулася прес-конференція “Революція в педагогіці – одночасне навчання, виховання та оздоровлення дітей. Інноваційний проект “Музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка" – перший крок до реформування освіти”. Присутні на прес-конференції представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини обговорили з журналістами кричущі проблеми сучасної освіти та шляхи їх вирішення в контексті названого інноваційного проекту. Підтвердженням загальнодержавної важливості питань збереження здоров’я нації стало винесення їх на порядок денний пленарного засідання Верховної Ради України, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей.

Нова Україна – держава в серці Європи, країна, яка примусила говорити про себе, поважати себе, рахуватися із собою, і в царині політики, і в царині спорту, і в царині мистецтва. І нам приємно відзначити, що за співпраці Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини з провідними вітчизняними педагогами, психологами, медиками в Україні була започаткована та апробована протягом 3,5 років і впроваджена в життя технологія гармонійного розвитку дитини. Технологія, яка сприяє її фізичному, психічному, інтелектуальному та духовному зростанню, формує цілісне досконале світосприйняття. Це музикотерапевтична педагогіка "ПіснеЗнайка", впровадження якої дозволить підвищити якість життя і дітей, і їхніх батьків, і педагогів.

Адже "ПіснеЗнайка" – комфортне, розвиваюче і корекційно-оздоровче навчання. Воно є універсальним для дітей різного віку та ступеню розвитку. З одного боку, воно активізує центри уваги, пам’яті, мислення, мовлення, а з другого – гармонізує особистість у цілому. І це визначає добру успішність навчання, міцне здоров’я, орієнтує на здоровий спосіб життя. Такий ефект досягається завдяки спеціальній підготовці навчального матеріалу – систематизації, представленню через образи, перетворенню у вірші та пісні, поєднанню слухового та візуального подання знань.

Безстресорність, комфортність навчання, його цікавість та привабливість для дітей роблять "ПіснеЗнайку" інновацією світового рівня. Сидячий спосіб “пізнання дійсності” – є глобальним пригніченням біогенетичних процесів розвитку школярів, зануренням їх у хронічний стрес, що виснажує всі системи життєзабезпечення. Серед функціональних відхилень школярів перед ведуть недуги кістково-м’язової системи, психоемоційні розлади, що призводять до порушень роботи серцево-судинної, імунної, ендокринної систем, органів травлення. Суїцідальні явища у багатьох країнах Європи стоять на другому місці серед причин дитячої смертності – після ДТП. Стресорність навчання не залежить від матеріальної оснащеності шкіл, часто навіть навпаки. За статистикою, в так званих елітарних навчальних закладах показники захворюваності також мають несприятливі тенденції, збільшується частота гіпертонічних кризів, підвищується невротизація учнів.

"ПіснеЗнайка" – навчання в грі з використанням співу та рухової активності дітей. Вона є кроком до олюднення освітнього процесу, побудови його з точки зору зацікавлення та потреб дитини – рухливої, непередбачуваної, просто – живої дитини. Навчання, яке адаптується до неї, а не навпаки. До слова, 50% першокласників не здатні адаптуватися до шкільного середовища. Ще 30% - відчувають значні труднощі з адаптацією. Тому "ПіснеЗнайка" – унікальна освітня технологія, як для здорових дітей, так і за наявності різних захворювань. Використання музикотерапії в педагогіці дозволяє говорити про "ПіснеЗнайку" як про лікувально-оздоровче навчання. І не тільки тому, що воно сприяє зниженню навантаження на органи зору, статичного напруження кістково-м'язової системи, а й здійснює психоемоційну корекцію слухачів – дітей, їхніх батьків та педагогів.

Навчальні пісні музикотерапевтичної педагогіки написані в традиціях естрадної класики з урахуванням вимог музикотерапії. Вони можуть організувати збуджену і залучити до навчання кволу, сором'язливу дитину. Мелодійні, оптимістичні, навчальні пісні у вигляді запитання-відповіді сприяють не тільки концентрації уваги, а й знімають негативний, тривожний стан дитини під час контролю знань.

"ПіснеЗнайка" запроваджує унікальний спосіб подання інформації, який сприяє гармонізації діяльності мозку, адже проспіване слово навчальних пісень сприймається одночасно обома півкулями. Це попереджує перевтому лівої та пригнічення правої, які найчастіше стають причинами шкільних неврозів. Крім того "ПіснеЗнайка" розвиває у дитини різні канали сприйняття інформації: слуховий, зоровий, руховий або кінестетичний.

В режимі роботи "ПіснеЗнайки" учні позбуваються психоемоційного та статичного кістковом’язового напруження, в них покращується кровообіг та нормалізується тиск, зміцнюються серцево-судинна і дихальна системи.

Сучасна організація навчально-виховного процесу засвідчує дисгармонію між високим ступенем інтелекту і незрілістю морально-етичної, духовної природи школярів. Значною мірою формуванню “духовної спустошеності” сприяє лівопівкульне навчання.

Багатьом учням у школі не цікаво. А навчання без інтересу – це насилля над собою, духовне спустошення, яке триває роками. Тож школярі і шукають виходу зі стресу в цигарках, пияцтві, а деякі підсідають на наркотики. Як тут не згадати вираз із книги Еклезіаста ”Багато знань породжують скорботу: ілюзія процвітання людства, що базується на пріоритеті знань, постійне зростання інформаційного навантаження на людську психіку – з одночасним недооцінюванням чуттєвої, духовної сфери особистості дитини призвели до втрати підвалин для формування гармонічно розвинутих людей.

Що в цьому плані може запропонувати музико-терапевтична педагогіка? В першу чергу, цілісний інтелектуально-духовний розвиток особистості, адже процес навчання і процес виховання в піснях проходять невіддільно один від одного. Тексти "ПіснеЗнайки", крім навчальної інформації, містять виховні установки, спрямовані на гармонізацію людських взаємин, здоровий спосіб життя. Звертаючися до почуттів дитини, музика випливає на неї сильніше, аніж прямі умовляння або накази. Будучи джерелом естетичної та духовної насолоди, навчальні пісні сприймаються легко й позитивно, покращують взаємини в колективі, підвищують здатність дітей до соціальної адаптації. А це може стати потужним засобом профілактики наркотичної та алкогольної залежностей, які нині набрали поширення саме в дитячому середовищі.

Наукові знання, що засвоюються на почуттєвій основі, формують цілісне, досконале світосприйняття і світовідчуття дитини. Шляхом щоденного впливу "ПіснеЗнайки" пісні послідовно виховують фізично, інтелектуально й духовно, тобто – гармонійно розвинуту особистість. І – що дуже важливо – діти, виховані на почуттєво-інтонаційних джерелах саме українських пісень, ніколи не втратять відчуття власного коріння національної ідентичності.

На сьогодні в серії "ПіснеЗнайка" створено навчальний комплект “Всесвіт”, рекомендований Міністерством освіти і науки України для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить базові знання про навколишній світ зі всієї шкільної програми. З цим комплектом, який складається з аудіокасети або CD-диска з навчальними піснями та двох енциклопедій, сьогодні успішно навчаються і дошкільнята, і школярі (1-6 класи) різних регіонів України.

Як уже зазначалося, навчання з "ПіснеЗнайкою" відбувається легко й природньо. Як саме? Спочатку навчання проходить пасивно – під час гри чи відпочинку дитини. Якщо це у школі – то його слід починати на перервах, уроках фізкультури, малювання, праці. Пісні звучать неголосно, протягом 5-7 днів. За цей час учні їх запам’ятовують майже підсвідомо, починають підспівувати. Другий етап – активне навчання. Під час звучання пісні діти дивляться енциклопедію й підспівують. Це дуже важливо, адже таким чином почуті слова об’єднуються з образами. В подальшому – малюки можуть вчитися читати, але не від букви до слова, а від слова до речення: дитина проспівує слово і бачить його написання в книзі. Такий спосіб є більш цілісним та природнім.

Майже чотирирічна робота над проектом “Гармонія інтелекту та здоров’я – "ПіснеЗнайка" знаменувалась плідною співпрацею центру зі вченими Академій педагогічних та медичних наук України, працівниками Міністерств освіти та охорони здоров’я України, фахівцями – педагогами, медиками, психологами, а також із дітьми, їхніми батьками та представниками мас-медіа.

У створенні навчального циклу “Всесвіт” взяли участь відомі поети, композитори, виконавці (О. Степаненко, М. Каландьонак, О. Василенко, А. Гнатюк, М. Спіженко). Триває робота над іншими предметами – готуються навчальні цикли з математики, історії, природознавства... Ми переконані, що з ними наші діти стануть розумнішими, здоровішими, добрішими.

І насамкінець хочеться згадати слова письменника-казкаря Оскара Вайльда: “Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими”.Наркология:
проф. Ю.Пакин


© Sanaris 2005-2010. Все права защищены
Создание сайта: LND